زهرا جلیلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۷۸آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقاتمدیر گروه آموزش بهداشت ( کارشناسی ارشد)پیمانیتمام وقت۲۹

سوابق اجرایی

ساعات حضور

شنبه : ۷ تا ۱۵

یکشنبه ۷ تا ۱۵

دوشنبه ۷ تا ۱۵

سه شنبه ۹- ۱۲

چهارشنبه ۷ تا ۱۵