طاهره حاج ابراهیمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸علوم قرآنی و حدیثدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۷۴ادیان و عرفان تطبیقیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
دکترای تخصصی۱۳۸۲ادیان و عرفان تطبیقیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده حقوق، الهیات و فلسفهرسمی قطعیتمام وقت۱۸

سوابق اجرایی

مدیر گروه تخصصی رشته ادیان و عرفان در مقطع کارشناسی ارشد از سال 87 تا 97

عضو شورای آموزشی و دانشجویی دانشکده الهیات و فلسفه از سال 85 تا 95

عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات و فلسفه از سال 85 تا 95

عضو گروه علمی-تخصصی ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بررسی صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در کادر هیأت علمی این دانشگاه از سال 86 تا 90

عضو کمیته منتخب بررسی پرونده‌های ترفیع پایه اعضای هیأت علمی دانشکده الهیات و فلسفه از سال 88 تا 90

عضویت در گروه علمی «فلسفه، کلام، اخلاق، ادیان و عرفان» پنجمین دوره جشنواره بین المللی فارابی سال 90 و 97

عضویت در حلقه علمی کرسی ادیان و عرفان کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره سال‌های 88 و 89

همکاری با دانشگاه امام صادق به عنوان مترجم و پژوهشگر از سال 74 تا 79

عضو کمیسیون تخصصی فرهنگی، تربیتی و اجتماعی وابسته به هیأت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی سال‌های 90 و 91

عضو کمیته انضباطی بدوی دانشکده الهیات و فلسفه از سال 86 تا 91

طراح سؤالات کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ادیان و عرفان از سال 83 تا 93

تدریس دروس: تاریخ، فلسفه و عرفان یهودی، تاریخ، فلسفه و عرفان مسیحی، عرفان اسلامی، ادبیات عرفانی فارسی، عرفان تطبیقی و متون تخصصی ادیان به زبان انگلیسی

سوابق پژوهشی

مدیر مسئول دوفصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشنامه ادیان از سال 86 تا کنون