شاهین حسن پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیفیزیولوژی دامپزشکی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
بخش فیزیولوژی گروه علوم پایهاستادیارپیمانیتمام وقت۴