شهرام اعتمادی حقیقی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیمهندسی مکانیک- طراحی جامداتدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک- طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی شریف
دکترای تخصصیمهندسی مکانیک- طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مکانیک، برق و کامپیوترمدیر گروه مهندسی مکانیک(تنظیم نشده)تمام وقت۹

سوابق اجرایی

مدیر گروه مکانیک- مقطع ارشد گرایش ساخت و تولید: ۱۳۹۵- ۱۳۹۶

مدیر گروه مکانیک تمام مقاطع و گرایش ها: از دیماه ۱۳۹۶- تا آذر ماه ۱۴۰۰

عضو کمیته منتخب دانشکده مکانیک، برق و کامپیوتر: از دیماه ۱۳۹۸

نماینده انجمن مهندسین مکانیک ایران در واحد علوم و تحقیقات: از اسفند ۱۳۹۹

سرپرست اداره کل برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی آموزشی واحد علوم و تحقیقات: از آبان ۱۴۰۰

تحصیلات تکمیلی

  1.  دینامیک پیشرفته
  2.  کنترل پیشرفته
  3. سیستم های دینامیکی
  4.  ارتعاشات پیشرفته (سیستم های پیوسته)
  5.  ارتعاشات غیر خطی

کارشناسی

  1. آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
  2. کنترل اتوماتیک
  3. ارتعاشات
  4. دینامیک و سینماتیک ماشین ها

ساعات حضور

حضور: تمام وقت

پاسخگویی به ارجاعت اداری، درسی و پژوهشی:  همه روزه از طریق ایمیل etemadi@ymail.com

در مواردی که به دانشجوی محترم اطلاع داده خواهد شد امکان تماس تلفنی نیز میسر است اما در سایر شرایط شایسته نیست.