شهلا اسلامی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)فلسفه محضدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)فلسفه محضدانشگاه تهران
دکتری(تنظیم نشده)فلسفه محضدانشگاه آزاد، واحد علوم وتحقیقات
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)فلسفه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه تخصصی فلسفهآزمایشیتمام وقت۶