سعید بازگیر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۳مهندسی پلیمر- صنایع پلیمرصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۶مهندسی پلیمر- صنایع پلیمرصنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۸۲مهندسی پلیمر- صنایع پلیمرصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی پلیمر- دانشکده نفت و مهندسی شیمی- واحد علوم و تحقیقاتعضو گروه مهندسی پلیمرآزمایشیتمام وقت۱۳

ساعات حضور

 نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

با توجه به شرایط ناشی از شیوع کرونا حضور در دانشگاه بیشتر بر حسب نیاز در روزهای هفته با هماهنگی انجام می شود. بطور معمول روزهای شنبه، دو شنبه و چهارشنبه در دفتر کار در مجتمع شیخ بهائی در ساعتهای ۱۰ تا ۱۴ می توان هماهنگ نمود