سحر امیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی نساجی-شیمیدانشگاه صنتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی پلیمر-صنایع پلیمردانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۱مهندسی پلیمردانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی شیمی و نفتعضو گروه مهندسی پلیمرپیمانیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

-

-

پلیمرهای زیست سازگار

پلیمریزاسیون سامانه های نانوپلیمری

پوشش های پلیمری ضدخوردگی و ضدخراش

دارورسانی و روش های رسانش دارو

تهیه پوشش های هیبریدی نانوکامپوزیتی ضد خوردگی و خوداصلاح شونده با کپسولی کردن بازدارنده خوردگی در سیکلودکسترین (پروژه پسادکتری)

ساخت پوشش های نانوکامپوزیتی ضدخوردگی خوداصلاح شونده برپایه سیلیکا

کپسوله کردن بازدارنده های خوردگی آلی در  سیکلودکسترین ها

ساخت هیدروژل های جاذب آب برپایه مشتقات اکریل آمید سولفونه با خواص رئولوژیکی بالا

کپسولی کردن زردچوبه و دارچین به منظور دارورسانی کنترل شده برای درمان سرطان معده

طراحی نخ بخیه آنتی باکتریال و زیست تخریب پذیر

زخم بندهای هوشمند برپایه داروهای کپسولی شده

پلیمرهای زیست سازگار

پلیمریزاسیون سامانه های نانوپلیمری

پوشش های پلیمری ضدخوردگی و ضدخراش

دارورسانی و روش های رسانش دارو

ترمودینامیک مهندسی

شناسایی پلیمرها

ساعات حضور

شنبه ۷:۳۰-۱۵

دوشنبه ۷:۳۰- ۱۵

چهارشنبه ۹-۱۵