سارا اللهیاری بیک

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲فیزیک
کارشناسی ارشد۱۳۸۵فیزیک ردیا
دکترای تخصصی۱۳۹۱فیزیک دریا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستعضو هیات علمی گروه علوم دریاییقراردادیتمام وقت۸

سوابق اجرایی

 • مدیر پژوهش دانشکده علوم و فنون دریایی از مرداد ماه 1393 الی تیرماه 1397
 • مدیر داخلی ژورنال بین المللی IJMASE  (International Journal of Marine Science and Engineering) از سال 1389 تا کنون
 • مشاور علمی تیم طراحی و ساخت ربات آبزی شارک
 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه 1، 2 و 3 ، فیزیک مدرن ، اپتیک، شیمی فیزیک و الکترونیک در آزمایشگاههای فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به مدت شش سال (از سال 1383 الی 1389)
 • کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت تولیدی اسپری های صنعتی کونیک به مدت یک سال (از سال 1383 الی 1384)


 

 • اخذ بورسیه تحصیلی دوره دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • دارای رتبه اول در میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک دریا
 • دارای رتبه اول در پذیرفته شدگان آزمون دکتری با آزمون
 • دارای رتبه اول در پذیرفته شدگان آزمون دکتری بدون آزمون
 • مشاور علمی تیم برتر اولین دوره مسابقات ملی طراحی ربات آبزیان
 • مشاور علمی تیم برتر اولین دوره مسابقات ملی ساخت ربات آبزیان

 

سوابق تدریس :

 • تدریس  صوت در دریا مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1394 تاکنون.
 • تدریس مباحثی در دینامیک شاره هاس ژئوفیزیکی مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1397 تاکنون.
 • تدریس  ریاضیات مهندسی پیشرفته مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1394 تاکنون.
 • تدریس  فیزیک دریا پیشرفته مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس  هیدرولیک دریا مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1395 تاکنون.
 • تدریس  فیزیک دریا مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس  زبان تخصصی پیشرفته مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1394 تاکنون.
 • تدریس  برهمکنش هوا-دریا مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1394 تاکنون.
 • تدریس  صوت در دریا مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1392 تاکنون.
 • تدریس  دینامیک شاره های ژئوفیزیکی مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس  ریاضیات مهندسی پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس ریاضیات کاربردی در تخصصی مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1392 تاکنون.
 • تدریس ابزار شناسی فیزیکی در دریا مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1392 تاکنون.
 • تدریس تحلیل داده ها در اقیانوس شناسی مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس فیزیک دریا مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1387 تاکنون.
 • تدریس زبان عمومی و زبان تخصصی مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1387 الی 1390.
 • تدریس ریاضی عمومی 2 در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1390 الی 1391.
 • تدریس اکولوژی دریاها در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1389 الی 1392.
 • تدریس فیزیک پایه 1 و 2 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به مدت چهار سال  از سال 1384 الی 1388.
 • تدریس فیزیک پایه 1 و 2 ، آزمایشگاه الکترونیک ، آزمایشگاه فیزیک پایه 1، 2 و 3 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد
  کرج به مدت چهار سال
  از سال 1384 الی 1388.
 • تدریس ریاضی عمومی 1 و 2 در دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد تهران (دزاشیب) به مدت یک سال 1386 الی 1387.
 • تدریس آزمایشگاه فیزیک پایه 1 و 2 و آزمایشگاه ترمودینامیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار به مدت یک سال 1386 الی 1387.
 • تدریس ریاضی عمومی 1 و فیزیک پایه 1 و 2 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد به مدت یک سال 1386 الی 1387.
 • تدریس فیزیک پایه 1 و 2 در کلاس های تقویتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به مدت یک سال از 1384 الی 1385.

 

 • مدیر پژوهش دانشکده علوم و فنون دریایی از مرداد ماه 1393 الی تیرماه 1397
 • مدیر داخلی ژورنال بین المللی IJMASE  (International Journal of Marine Science and Engineering) از سال 1389 تا کنون
 • مشاور علمی تیم طراحی و ساخت ربات آبزی شارک
 • کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه 1، 2 و 3 ، فیزیک مدرن ، اپتیک، شیمی فیزیک و الکترونیک در آزمایشگاههای فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال به مدت شش سال (از سال 1383 الی 1389)
 • کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت تولیدی اسپری های صنعتی کونیک به مدت یک سال (از سال 1383 الی 1384)

 

عضویت در انجمن ها و سازمان ها:

 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (استادیار گروه فیزیک دریا) از سال 1389
 • بازرس انجمن علوم و فنون دریایی ایران
 • مدیر داخلی مجله International Journal of Marine Science and Engineering
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • عضو کمیته داوران اولین دوره مسابقات ملی روبات آبزیان
 • عضو کمیته مصاحبه کننده آزمون دکتری رشته فیزیک دریا از 1389 الی 1396
 • عضو کمیته مصاحبه کننده آزمون دکتری رشته مهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 • عضو کمیسیون ارزیابی مجلات
 • عضو انجمن علوم و فنون دریایی ایران
 • عضو انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

گواهی نامه های اخذ شده:

 • دارای گواهی نامه سطح II  متد UT (Ultrasonic Testing)  از انجمن تست های غیر مخرب آمریکا
 • دارای گواهی نامه سطح II  متد  PT (Liquid Penetrant Testing)از انجمن تست های غیر مخرب آمریکادارای مدرک زب

سوابق تدریس :

 • تدریس  صوت در دریا مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1394 تاکنون.
 • تدریس مباحثی در دینامیک شاره هاس ژئوفیزیکی مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1397 تاکنون.
 • تدریس  ریاضیات مهندسی پیشرفته مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1394 تاکنون.
 • تدریس  فیزیک دریا پیشرفته مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس  هیدرولیک دریا مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1395 تاکنون.
 • تدریس  فیزیک دریا مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس  زبان تخصصی پیشرفته مقطع دکتری در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1394 تاکنون.
 • تدریس  برهمکنش هوا-دریا مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1394 تاکنون.
 • تدریس  صوت در دریا مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1392 تاکنون.
 • تدریس  دینامیک شاره های ژئوفیزیکی مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس  ریاضیات مهندسی پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس ریاضیات کاربردی در تخصصی مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1392 تاکنون.
 • تدریس ابزار شناسی فیزیکی در دریا مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1392 تاکنون.
 • تدریس تحلیل داده ها در اقیانوس شناسی مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس فیزیک دریا مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1393 تاکنون.
 • تدریس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1387 تاکنون.
 • تدریس زبان عمومی و زبان تخصصی مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1387 الی 1390.
 • تدریس ریاضی عمومی 2 در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1390 الی 1391.
 • تدریس اکولوژی دریاها در واحد علوم و تحقیقات تهران از سال 1389 الی 1392.
 • تدریس فیزیک پایه 1 و 2 در دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به مدت چهار سال  از سال 1384 الی 1388.
 • تدریس فیزیک پایه 1 و 2 ، آزمایشگاه الکترونیک ، آزمایشگاه فیزیک پایه 1، 2 و 3 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد
  کرج به مدت چهار سال
  از سال 1384 الی 1388.
 • تدریس ریاضی عمومی 1 و 2 در دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد تهران (دزاشیب) به مدت یک سال 1386 الی 1387.
 • تدریس آزمایشگاه فیزیک پایه 1 و 2 و آزمایشگاه ترمودینامیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار به مدت یک سال 1386 الی 1387.
 • تدریس ریاضی عمومی 1 و فیزیک پایه 1 و 2 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد به مدت یک سال 1386 الی 1387.
 • تدریس فیزیک پایه 1 و 2 در کلاس های تقویتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به مدت یک سال از 1384 الی 1385.

سوابق پژوهشی

 • مشاور علمی تیم برتر اولین دوره مسابقات ملی طراحی ربات آبزیان
 • مشاور علمی تیم برتر اولین دوره مسابقات ملی ساخت ربات آبزیان

 

 • بدست آوردن سرعت صوت در دریا با استفاده از ماتریس ضرایب. (1386). چهارمین همایش علوم و فناوریزیر دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران (سخنرانی).
 • بدست آوردن سرعت نسبی صوت در دریا. (1386). چهارمین همایش علوم و فناوریزیر دریا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران (سخنرانی).
 • تأثیر شکل گیری ترموکلاین و تغییر ضخامت آن بر انتشار امواج آکوستیکی زیرآبی در خلیج فارس. (1394). هفدهمین همایش صنایع دریایی( MIC 2015)، جزیره کیش، ایران (سخنرانی).
 • بررسی تاثیر سکوی جکت در ارتعاشات نوسانی لوله های رایزر (مطالعه موردی: منطقه پارس جنوبی). (1395). همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری، بوشهر، ایران (سخنرانی).
 • بررسی تاثیر حضور پیچکها برانتشار امواج صوتی در زیر آب. (1395). دومین همایش ملی فناوری های نوین دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر، ایران.
 • شبیه سازی جریانات گردابه‏ای در اطراف پایه‏های پل خلیج فارس. (1396). هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران (سخنرانی).
 • تحلیل میدان‌های فشار کاویتاسیون در توربین‌های جریان دریایی افقی محور. (1396). هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران (سخنرانی).
 • اندازه گیری نرخ اتلاف صوتی رسوبی در آب کم عمق روش تجربی. (1396). دوازدهمین همایش ملی علوم و فنون دریایی زیر مجموعه دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی، مشهد، ایران (سخنرانی).
 • بررسی وضعیت آرامش حوضچه بندر شهید ذاکری قشم و ارائه راهکار جهت کاهش ناآرامی. (1396). نوزدهمین همایش بین المللی صنایع دریایی، کیش، ایران (سخنرانی).
 • بررسی تاثیر عوامل مختلف بر  جریانهای برگشتی در یک کانال مصنوعی با شرایط مشابه در دریای خزر با مدلسازی عددی. (1397). بیستمین همایش صنایع دریایی ( MIC 2018)، جزیره کیش، ایران (سخنرانی).
 • determination of Special characteristics of bottom Sediments size using ultrasonic waves. (2010). The 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, Tehran, Iran.
 • Better Understanding of Sea Shores and Globalization. (2012). International Scientific Conference on Education and Globalization, Tehran, Iran (Oral).
 • The effect of clamp in the vibration oscillations pipe riser fixed platforms. (2016). civil engineering, architecture and urban development, SHAHID BEHESHTI University, Tehran, Iran (oral).
 • Monitoring coastline changes in Amirabad port by surveying coastline and sea level. (2018). The 2nd International conference on urban management, civil Engineering and technology in modern architecture, Rome, Italy (oral).
 • Implementing the “self-upending concept” for the jackets in persian gulf with the new arrangement of buoyancy tanks. (2018).  The 13th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures, Tehran, Iran.
 • مدیر داخلی ژورنال بین المللی IJMASE  (International Journal of Marine Science and Engineering) از سال 1389 تا کنون
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (استادیار گروه فیزیک دریا) از سال 1389
 • بازرس انجمن علوم و فنون دریایی ایران
 • مدیر داخلی مجله International Journal of Marine Science and Engineering
 • عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • عضو کمیته داوران اولین دوره مسابقات ملی روبات آبزیان
 • عضو کمیته مصاحبه کننده آزمون دکتری رشته فیزیک دریا از 1389 الی 1396
 • عضو کمیته مصاحبه کننده آزمون دکتری رشته مهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 • عضو کمیسیون ارزیابی مجلات
 • عضو انجمن علوم و فنون دریایی ایران
 • عضو انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران