رضا توکلی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۱بهداشت عمومیشهید بهشتی
کارشناسی ارشد۱۳۶۵آموزش بهداشتتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۷۲آموزش بهداشت و ارتقای سلامتمک گیل

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم و فناوریهای پزشکیعضو هیات علمی علوم پزشکیپیمانیتمام وقت۲۸

سوابق اجرایی

:Health Subjects including 

Health Planning, Health Education, Community Health, Health Communication, Public Health, Instructional Technology, Health Literacy, Health Promotion, Medical sociology , Research Methodology, and Special English

    to

Occupational Health, M.P.H.,  at diff. Academic Levels ( B.Sc., M.Sc., Ph.D.)