رضا حاجی سید محمد شیرازی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷مهندسی عمران - عمراندانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳مهندسی منابع آبKU Leuven, Belgium
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی عمران - آب و فاضلابKU Leuven, Belgium

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

ریاست اداره آزمایشگاههای علوم پایه مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی واحد علوم و تحقیقات (اسفند 97 الی شهریور 98)

جمع آوری و کنترل فاضلاب و آبهای سطحی ، تصفیه فاضلاب ، تصفیه آب ، مهندسی رودخانه ، هیدرولیک رسوب ، هیدرولوژی آبهای زیرزمینی و آلودگی آنها ، تصفیه و بازیافت فاضلاب ، آلودگی منابع آب ، مکانیک حرارت و سیالات ، زبان تخصصی

سوابق پژوهشی

کارگاه طراحی شبکه فاضلاب، دوره آموزش مقدماتی تا پیشرفته نرم افزار SewerGEMS همراه با انجام پروژه، تاریخ برگزاری کارگاه:  22 و 29 آذرماه 1397  (2 روز : 16 ساعت)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – بلوک 2 آموزشی، تهران، ایران.