مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱" پیش بینی قیمت محصول گردو به کمک الگوهای شبکه عصبی مصنوعی و سری زمانی"• مقدسی،ر و پ، خلیقجشنواره ملی گردو(تنظیم نشده)
۲” انتقال قیمت و تعدیل غیر خطی : تجربه ایران”• مقدسی،رکنفرانس بین المللی اقتصاد ورشو(تنظیم نشده)
۳”مطالعه ارتباط منطقه گرایی و صادرات محصولات فرآوری شده کشاورزی”• مقدسی،رکنفرانس بین المللی اقتصاد ورشو(تنظیم نشده)
۴” انتقال قیمت در بازار محصولات کشاورزی:تجربه ایران”• مقدسی،رکنفرانس بین المللی اقتصاد ورشو(تنظیم نشده)
۵”پیوستگی مکانی و انتقال نامتقارن قیمت در بازار مرغ ایران”• مقدسی،رکنفرانس بین المللی پیوستگی بازار و امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه(تنظیم نشده)
۶”مطالعه عوامل موثر بر سهم ایران در بازار جهانی محصولات کشاورزی”• مقدسی،ریکصدوپنجمین سمینار انجمن اقتصاددانان کشاورزی اروپا(تنظیم نشده)
۷”مدیریت پس از برداشت میوه جات و سبزیجات در ایران”• مقدسی،رسمینار بین المللی سلامت غذا و بازاریابی محصولات کشاورزی(تنظیم نشده)
۸”مطالعه فرآیند،سیاست ها و موانع صادرات محصولات گرمسیری در ایران”• مقدسی،رسمینار استراتژیهای صادرات محصولات کشاورزی گرمسیری(تنظیم نشده)
۹"برآورد تابع واکنش عرضه جمعیت گاو شیری ایران"• جزقانی،ف. و ر،مقدسیهفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران(تنظیم نشده)
۱۰" قانون قیمتهای واحد در بازار محصولات کشاورزی ایران (مطالعه موردی جو، برنج،پنبه)• مقدسی،ر. و پ، خلیقهفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران(تنظیم نشده)
۱۱"حاشیه بازاریابی گوشت مرغ و عوامل اثرگذار بر آن در ایران"• طهماسبی،ا. و ر،مقدسیهفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران(تنظیم نشده)
۱۲" پیش بینی قیمت محصول گوجه فرنگی به کمک الگوهای شبکه عصبی مصنوعی و سری زمانی"• مقدسی،ر و پ، خلیقاولین کنگره فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی(تنظیم نشده)
۱۳مطالعه نقش ریسک در تولید سیب زمینی در شهرستان فریدنمقدسی،ر و س،یزدانیاولين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران(تنظیم نشده)
۱۴” تحلیل هارمونیک نوسانات قیمت محصولات کشاورزی”• بخشی،ع و ر،مقدسیششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران(تنظیم نشده)
۱۵” انتقال قیمت در بازار محصولات باغی”• فاضلی،ف و ر،مقدسیششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران(تنظیم نشده)
۱۶” انتقال قیمت از مزرعه به خرده فروشی در بازار محصولات زراعی ایران”• مرب،ا و ر،مقدسیششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران(تنظیم نشده)
۱۷” برآورد معادله و نرخ بهینه تعرفه در بخش کشاورزی ایران”• فیض آبادی،ی و ر،مقدسیششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران(تنظیم نشده)
۱۸” انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ”• مقدسی،ر و ز،اردکانیششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران(تنظیم نشده)
۱۹رونق صادرات و رشد بخش کشاورزی• فرهادی،ع و ر،مقدسیچهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران(تنظیم نشده)
۲۰مطالعه رابطه متغیرهای عمده اقتصادی بخش کشاورزی با سیاستهای پولی و مالی• مقدسی،ر و س،یزدانیسومين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران(تنظیم نشده)
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.