مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر تکثیر موسیر (Allium hirtifolium Boiss.)در محیط درون شیشه ایابراهیمی، ر.، م.ر. حسندخت، ذ. زمانی و ع. کاشیبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایرانشهریور 1397
۲ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت روش های مختلف خشک کردنگلاب فروش، ن.، ر. ابراهیمی، د. صادق زاده اهری و ا. خادمیبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایرانشهریور 1397
۳اثر بستر کاشت و چای کمپوست کود مرغی بر برخی صفات مورفولوژیکی گیاه پوتوس (Scindapsus aureus)شفیعی بالاجورشری، م.، ر. ابراهیمی، ا. خلیقی و م.ن. پاداشتاولین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایرانشهریور 1396
۴اثر پلی‌آمینها بر ماده‌زایی پیاز خوراکیابراهیمی، ر. و ذ. زمانیپنجمین کنگره علوم باغبانی ایرانشهریور 1386
۵اثر طیف های مختلف نوری با منبع LED بر برخی خصوصیات کمی بادرنجبویه (Melissa officinalis)رحیمی پردنجانی، ح.، م. قاسمی نافچی، م. قنبری جهرمی و ر. ابراهیمیششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیبهمن 1397
۶بررسی کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) تحت تاثیر طیف های مختلف نوری با منبع LEDرحیمی پردنجانی، ح.، م. قاسمی نافچی، م. قنبری جهرمی و ر. ابراهیمیششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزیبهمن 1397
۷پراکنش جغرافیایی، ارزیابی صفات سوخ و تهیه توصیف‌نامه برای موسیر ایرانیابراهیمی، ر.، ذ. زمانی و ع. کاشیدومین همایش ملی زیست‌شناسی سلولی و مولکولیبهمن 1386
۸بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی موسیر ایرانی با استفاده از نشانگر RAPDابراهیمی، ر.، ذ. زمانی و ع. کاشیدومین همایش ملی زیست‌شناسی سلولی و مولکولیبهمن 1386
۹اثر نیتروژن و نفتالین استیک اسید بر رشد رویشی و میزان اسانس شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens)خواجه دهی، ر.، ر. ابراهیمی، ح.ع. نقدی بادی و ا. معینیهمایش ملی گیاهان داروییاسفند 1395
۱۰ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی موسیر (.Allium hirtifolium Boiss.) تحت روش های مختلف خشک کردنشایسته نیا، س.، ر. ابراهیمی و ا. خلیقیششمین کنگره ملی گیاهان داروییاردیبهشت 1396
۱۱مروری بر ارزش دارویی و غذایی گیاه شنبلیلهابراهیمی. ر.اولین همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی، ادویه ای و عطریاردیبهشت 1385
۱۲ارزیابی برخی صفات کمی و کیفی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) تحت روش های مختلف خشک کردنپیشگاهی، ا.، ر. ابراهیمی، م.ع. عسکری سرچشمه و ا. خلیقیاولین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابستهآبان 1397
۱۳تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر برخی صفات کمی و کیفی شوید (Anethum graveolens)ولی اردبیلی، ن.، ر. ابراهیمی، م.ع. عسکری سرچشمه و ا. خلیقیاولین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابستهآبان 1397
۱۴تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر برخی صفات کمی و کیفی میوه به (Cydonia oblanga)آقامحمدی آمقانی، م.، ر. ابراهیمی و ا. خادمیهشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعتآبان 1396
۱۵اثر ورمی کمپوست و چای کمپوست کود مرغی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی سینگونیوم (Syngonium podophyllum)مولایی، م.، ر. ابراهیمی، م. قنبری جهرمی و ا. خلیقیهشتمین کنفرانس بین المللی کشاورزی پایدار در محیط زیست، غذا، انرژی و صنعتآبان 1396
۱۶تعیین سطح پلوییدی توده‌های بومی موسیر ایرانیابراهیمی، ر.، ذ. زمانی، ع. کاشی و م. امیدیاولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای آنآبان 1387
۱۷Evaluation of some morphological traits of Persian shallotEbrahimi, R., Z. Zamani and A. KashiInternational Symposium on Edible AlliaceaeOctober 2007
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.