پیشرانش هواپیما و موتورهای توربین گازی جلد دوم

Aircraft Propulsion and Gas Turbine Enginesنویسنده (ها) : احمد الساید
Ahmed F. El-Sayed
مترجم (ها) : رضا آقایی طوق
Reza Aghaei Togh
ناشر : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۶
شابک : 978-964-10-5106-0
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۵۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

پیش‌گفتار مترجم

... گشودن راه‌های آسمان، تنها با دانش میسر است... . (از قرآن کریم)

کتاب حاضر، با بیان ساده در مورد موتورهای هوایی و توربین‌های گازی سخن گفته است و به موضوعات مختلف در حد لازم پرداخته است. مسأله‌های متعددی در مورد تمامی موضوعات در این کتاب طرح و حل شده است تا دانشجو را در امر یادگیری کمک کند. در دوره اصول جلوبرنده‌های مقدماتی در دانشگاه‌های ما، منابع مطرح دیگری به دانشجویان معرفی می‌شود که در طول سالیان متوالی توسط اساتید برجسته پیش‌رانش کشور در دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیرکبیر، خواجه نصیر و علوم وتحقیقات تدریس شده است. در چند ترم تحصیلی اخیر در دانشگاه علوم و تحقیقات، در کنار منابع مذکور، با هدف یادگیری بیش‌تر، حل مسأله‌هایی با طیف مسائل کتاب حاضر به‌صورت تکلیف از دانشجویان خواسته شده و مطابق با آن، آزمون‌های متعددی نیز در طول ترم اخذ شده است. به‌طوری که آمار نشان می‌دهد، میانگین نمرات دانشجویان رشد 30 درصدی داشته است. امید است با در اختیار گذاشتن ترجمه یا تألیف کتاب‌هایی مشابه توسط اساتید این رشته، بتوان انگیزه‌های یادگیری دانشجویان را افزایش داد.

نویسنده کتاب از اساتید با سابقه دانشگاه زقازیق مصر بوده و آن‌گونه که در رزومه ایشان می‌خوانیم، با بیش از 14 مرکز علمی- صنعتی و پژوهشی دنیا، از جمله ناسا، رولز- رویس و موسسه فون کارمان همکاری داشته است. تعداد 6 اثر درباره موتورهای هوایی و فضایی تاکنون از ایشان به‌چاپ رسیده است که اکثر این کتاب‌ها توسط تیلور- فرانسیس منتشر شده‌اند. ساختار کتاب اصلی این ترجمه، اندک اشکالاتی در تدوین و متن داشته است که سعی شده است در ترجمه دیده نشود. قطعاً خود ترجمه خالی از ایراد نیست و بدون تردید، ممنون آنانی خواهیم بود که در رفع ایرادات ما را راهنمایی کنند.

از اساتید بزرگمان، آنان که سال‌هاست در راه یادگیری دانش‌پژوهان سختی‌ها و مرارت‌های زیادی را تا به امروز با انرژی بالا و با نگاه عمیق و ظریف خود تحمل کرده‌اند قدردانی می‌کنیم.

این کتاب در مورد انواع موتورهای جت توربینی و غیر توربینی و محاسبات ترمودینامیکی چرخه عملکردی آنها می‌باشد. در انتهای هر بخش مسائل مناسبی حل کرده و موارد مطالعاتی مفصلی را به بحث گذاشته است.

ارسال با ایمیل: