دینامیک گاز

Gas Dynamicsنویسنده (ها) : زائب حسین
Zoeb Housain
مترجم (ها) : رضا آقایی طوق
Reza Aghaei Togh
ناشر : besta.ir
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : جدید
قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

این کتاب ضمن پوشش مباحث اصلی در جریان تراکم پذیر، با ارائه توضیحات کافی و تمامی روابط و فرمولهای هر موضوع، مثالهایی را حل کرده تا به فهم موضوع کمک کند.

ارسال با ایمیل: