کتاب‌ها

نمایش 1 تا 9 مورد از کل 9 مورد

پیشرانش هواپیما و موتورهای توربین گازی- جلد اول

پیشرانش هواپیما و موتورهای توربین گازی- جلد اول

نویسنده (ها) : احمد الساید
Ahmed F. El-Sayed
مترجم (ها) : رضا آقایی طوق
Reza Aghaei Togh

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۶

دینامیک گاز

دینامیک گاز

نویسنده (ها) : زائب حسین
Zoeb Housain
مترجم (ها) : رضا آقایی طوق
Reza Aghaei Togh

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

ترمودینامیک دو

ترمودینامیک دو

نویسنده (ها) : رضا آقایی طوق
Reza Aghaei Togh

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

ترمودینامیک یک

ترمودینامیک یک

نویسنده (ها) : رضا آقایی طوق
Reza Aghaei Togh

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

اصول جلوبرنده پیشرفته

اصول جلوبرنده پیشرفته

نویسنده (ها) : رضا آقایی طوق
Reza Aghaei Togh

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

مقدمه‌ای بر موتورهای جت

مقدمه‌ای بر موتورهای جت

نویسنده (ها) : احمد الساید
Ahmed F. El-Sayed
مترجم (ها) : رضا آقایی طوق
Reza Aghaei Togh

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال

ترموگازدینامیک موتورهای هوایی و فضایی

ترموگازدینامیک موتورهای هوایی و فضایی

نویسنده (ها) : رضا آقایی طوق
Reza Aghaei Togh

قیمت : ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

پیشرانش هواپیما و موتورهای توربین گازی جلد دوم

پیشرانش هواپیما و موتورهای توربین گازی جلد دوم

نویسنده (ها) : احمد الساید
Ahmed F. El-Sayed
مترجم (ها) : رضا آقایی طوق
Reza Aghaei Togh

قیمت : ۲۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : بهمن ۱۳۹۶

انتقال حرارت

انتقال حرارت

نویسنده (ها) : رضا آقایی طوق
Reza Aghaei Togh

قیمت : ۳۵۰٬۰۰۰ ریال