مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مطالعه‌ی جریان در توربین فراصوت یک ماهواره‌بر خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌های پره‌ها بر عملکرد توربینرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- مسعود برومندمجله علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک22 01 بهار 1389
۲بررسی عددی و تجربی تأثیر درجه هم‌پوشانی استاتورهای همگرا- واگرا بر عملکرد توربین فراصوت در شرایط پذیرش جزئیرضا آقایی طوقمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز1397-05-01
۳بررسی عددی تأثیر زوایای پره بر روی عملکرد پروانه گریز از مرکزرضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسی- جبار غفاری- مسعود برومندمجله مکانیک هوافضا08 02 تابستان 1391
۴بررسی عددی آثار تغییر هندسی جزیی پروفیل پره استاتور توربین گازی پرفشار بر عملکرد پایای آنامیرحسین بابائی، رضا آقایی طوق، محمدحسن نوبختی، محمدجواد منتظریمهندسی مکانیک مدرس۱۳۹۸/۲/۱۱
۵بررسی تجربی و عددی آثار پذیرش جزئی بر توزیع جریان در فضای محوری توربین فراصوترضا آقائی طوق- ابوالقاسم مسگرپور طوسیمجله علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک24 02 1392
۶Flow Pattern Improvement in Nozzle-Rotor Axial Gap in Impulse TurbineAghaei tog R.-Tousi A. M.Aircraft Engineering and Aerospace Technology2014-02-17
۷Experimental and Numerical Investigation of Design Optimization of a Partial Admitted Supersonic TurbineAghaei tog R.-Tousi A. M.Propulsion and Power Research2013-02-01
۸Effects of nozzle arrangement angle on the performance of partially admitted turbinesAghaei tog R.-Tousi A. M.Journal of Mechanical Science and Technology2018-01-23
۹Design and CFD Analysis of Centrifugal Compressor for a MicrogasturbineReza Aghaei tog and A. Mesgharpoor TousiAircraft Engineering and Aerospace Technology79 02 March/April 2007
۱۰Comparison of turbulence Methods in CFD Analysis of Compressible Flows in Radial TurbomachinesReza Aghaei tog and A. Mesgharpoor TousiAircraft Engineering and Aerospace Technology80 06 May/June 2008
۱۱An Empirical Model for Partially Admitted Turbine EfficiencyAghaei tog R.-Tousi A. M.Aircraft Engineering and Aerospace Technology2015-04-29
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.