رضا آقائی طوق

 

تماس ضروری

reza.tog@gmail.com

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی مکانیک در حرارت و سیالاتتبریز
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی هوافضا در پیشرانشصنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی هوافضا در پیشرانش و آیرودینامیکصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مهندسی هوافضاعضو هیأت علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق پژوهشی

برگزاری چهار دوره پیوسته آموزش نرم‌افزار ANSYS-CFX

1- JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING RESEARCH

2- Insight - Mechanics

عضو پیوسته انجمن مهندسین هوافضای ایران

ساعات حضور

طبق برنامه اعلامی در دانشکده