پرهام حیاتی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲مهندسی عمران - عمرانعلم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی عمران- مهندسی راه و ترابریعلم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۹۳مهندسی عمران- مهندسی راه و ترابریعلم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

انجام طرح هندسی و طرح ترافیکی احداث دوربرگردان U-TURN شهر بوشهر

طرح پارکینگ غیر همسطح شهرداری بوشهر اصلاح طرح هندسی و ترافیکی میدان و رویکرد های آن در شهرداری بوشهر

اصلاح طرح هندسی و ترافیکی میدان گلین رشت و ایجاد تقاطع غیر همسطح در شهر رشت

امکان سنجی پیاده راه سازی تهران

طرح هندسی اپرون و تاکسی وی ورودی باند با توجه به کانالیزاسیون و میزان ترافیک پروازی طبق آیین نامه FAA

بازیافت سرد با فن آوری کف قیر باند پرواز 31-L

اجرای لایه روکش لایه بیندر و توپکا باند پرواز 31-L

تثبیت لایه اساس با آهک + اجرای روکش لایه بیندر و توپکا تاکسی وی سطوح پروازی

ترمیم و بهسازی رمپ بتنی

درزگیری با قیر پلیمری + استفاده از لایه ژئوتکستایل PGM 50/50 ++ روکش لایه توپکا سطوح رمپ آسفالتی باند پروازی

طراحی هندسی و روسازی رمپ و تاکسی وی انعطاف پذیر هواپیماهای پهن پیکر c-130 و747 سطوح پروازی

بازیافت سرد با فن آوری کف قیر تاکسی وی سطوح پروازی

اجرای روکش لایه بیندر و توپکا تاکسی وی و شیلترهای پروازی

احداث رمپ بتنی خود تراکم برای هواپیماهای پهن پیکر ایرباس و747 مهر آباد

انجام مطالعات بهسازی سطوح پروازی بتنی شرکت هواپیمایی مطابق با آیین نامه های بین المللی

انجام مطالعات بهسازی سطوح پروازی – رمپ ، تاکسی وی و باند- بتنی منطقه دریایی

انجام مطالعات بهسازی سطوح پروازی – رمپ و تاکسی وی – بتنی منطقه دریایی و باند پرواز آسفالتی

بهسازی سطوح پروازی بتنی رمپ بتنی 747 مطابق با آیین نامه های بین المللی

ترمیم رمپ بتنی آشیانه هلی کوپتر مهرآباد بازیافت سرد با فن آوری کف قیر باند پرواز سطوح پروازی

اجرای لایه روکش لایه بیندر و توپکا باند پرواز پروژه سطوح پروازی

تثبیت لایه اساس با آهک + اجرای روکش لایه بیندر و توپکا تاکسی وی اصلی

روسازی های بتن خودتراکم

روسازی های بتن غلتکی

روسازی های محوطه های پارکینگ نرمال و الیافی سامانه خطوط سریع حمل و نقل عمومی درون شهری

مشاور طرح آزادراهی

1- روسازی های بتنی و انعطاف پذیر

2- طراحی و برنامه ریزی فرودگاه

3- تکنولوژی بتن و دوام

4- رویه های بتنی: اجرا، کنترل کیفی و طراحی

5- مهندسی ترافیک و حمل و نقل

6- مدیریت سیستم روسازی راه ها و پارکینگ ها و فرودگاه ها

7- روش های ساخت

8- ماشین آلات

انجام مطالعات روسازی بتنی، طرح روسازی بتن غلتکی الیافی (FRCCP) و روسازی آسفالت رویه و انجام نظارت عالیه و کارگاهی پروژه معابر شهری شهر اصفهان (اولین پروژه بتن غلتکی استان اصفهان)) - مشاور

تولید روسازی بتنی توانمند خودتراکم هوازا کاربردی در سطوح پروازی فرودگاهی مقاوم تحت شرایط محیطی غالب با رعایت زیست محیطی - مشاور

دستورالعمل ساخت، اجرا و کنترل کیفی روسازی بتنی غلتکی - همکار پروژه

تدوین ضوابط کنترل کیفی و چک لیست های پذیرش بتن های خودتراکم (SCC) مصرفی در پروژه های عمرانی- همکار پروژه

استفاده از تراشه های آسفالت در اجرای لایه های روسازی در جنوب استان کرمان - همکار مجری

تدوین ضوابط کنترل کیفی و چک لیست های پذیرش بتن آماده مصرفی و اجرای آن - همکار پروژه

به روز رسانی و بازنگری سیاست های علم و فناوری و راهبری طرح های کلان ملی حوزه کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری- همکار طرح

طرح پژوهشی مطالعات سیاستگذاری و اولویت بندی در حوزه کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری- همکار طرح

مطالعات پروژه بهسازی و روسازی فرودگاه خرم آباد مشاور- همکار

مطالعات روسازی بتنی تونل های محور پل سفید – قائم شهر -مشاور

مشاور فنی طرح آزادراه بتنی اصفهان – شیراز ( اولین آزادراه بتنی کشور)- مشاور

پروژه پژوهشی بررسی و اظهار نظر در موردمواد و مصالح ارسالی و طرح مخلوط بتن پروژه در حال اجرای کارفرما با شرکت آزادراه ها- همکارمجری

مطالعات ترافیکی و حمل و نقل استان خوزستان- مشاور

مطالعات به روزرسانی مدیریت سیستم روسازی راه ها- مشاور