ناهید حسن زاده نعمتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم و فناوریهای پزشکیعضو گروه تخصصی بیومواد(تنظیم نشده)تمام وقت