نجلا حریری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)روانشناسیدانشگاه تبریز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)کتابداری پزشکیدانشگاه علوم پزشکی ایران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)کتابداریواحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسیقطعیتمام وقت۱۸