مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تغییر روش آبیاری کشاورزان در قالب ابزار سیاستی پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی (PES) به منظور احیای دریاچه اورمیهمصطفی پناهی؛ علیرضا دانشی؛ مهدی وفاخواهاکوهیدرولوژی21 - 06- 1395
۲برآورد ارزش اقتصادی ایمنی شرکت پالایش نفت اصفهان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروطسارا ماهرالنقش؛ مصطفی پناهی؛ ایرج محمدفام؛ مهسا ماپارسلامت کار1396.01.23
۳ارزیابی پیامدهای زیست محیطی و هزینه های اجتماعی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل زمینی ایرانکاوه کلانتر هرمزی؛ مصطفی پناهی؛ نبی اله منصوریفصل نامه ی مطالعات اقتصاد انرژی08 - 05 - 1394
۴Estimation of external costs of effects of Nitrogen oxides over the human health in one thermal power plantM. Panahi, H. Ghaffarzadeh, R. Samadi, S. Ziyaei(Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST2014
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.