ارزیابی پیامدهای زیست محیطی و هزینه های اجتماعی مصرف انرژی در بخش حمل و نقل زمینی ایران

نویسندگانکاوه کلانتر هرمزی؛ مصطفی پناهی؛ نبی اله منصوری
نشریهفصل نامه ی مطالعات اقتصاد انرژی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
شماره صفحات۲۰۴ - ۱۸۱
شماره سریال۱۱
شماره مجلد۴۷
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۰۸ - ۰۵ - ۱۳۹۴
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله