برآورد ارزش اقتصادی ایمنی شرکت پالایش نفت اصفهان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط

نویسندگانسارا ماهرالنقش؛ مصطفی پناهی؛ ایرج محمدفام؛ مهسا ماپار
نشریهسلامت کار
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
شماره سریال۲
شماره مجلد۱۴
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۶.۰۱.۲۳
رتبه نشریهISI
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله