مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۴۱الزامات به کارگیری خاک ورزی حفاظتی از دیدگاه کارشناسان جهادکشاورزی شهرستان میانهسید محمد رضا هاشمی، مریم امیدی نجف آبادی و فرهاد لشگرارابوم شناسی گیاهان زراعی1392
۴۲موانع بکارگیری استاندارد عملیات مناسب کشاورزی جهانی (گپ جهانی) در بخش کشاورزی جهانیپریوش مرادی - مریم امیدی نجف آبادیپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی1390
۴۳چالش ها و ضرورت های آموزش زیست فناوری کشاورزی از دیدگاه کارشناسانناهید هاشمی، مریم امیدی نجف آبادی و جمال فرج الله حسینیفصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی1390
۴۴چالش ها و فرصت های بکارگیری تلفن همراه در آموزش کشاورزی. (مطالعه موردی: منطقه فومنات).مریم امیدی نجف آبادی، رضوان انشیهپژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی1388
۴۵شناسایی برخی عوامل همبسته با ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تهرانحیدر احمدی، مریم امیدی نجف آبادیفصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی1388
۴۶Factors affecting the academic success of agricultural students at University of Tehran, IranHedjazi, Y. - Omidi Najafabadi, MJournal of Agricultural science and Technology2010
نمایش ۴۱ تا ۴۶ مورد از کل ۴۶ مورد.