مریم امیدی نجف آبادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱ترویج و اموزش کشاورزیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳ترویج و اموزش کشاورزیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۷ترویج و آموزش کشاورزیواحد علوم و تحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقات تهرانعضو گروه تخصصی ترویج وآموزش کشاورزیرسمی قطعیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

Science and Research Branch, Islamic Azad University, Head of Department of Rural Development, 2014-2016

Islamic Azad University, Member of specialized commission in agricultural curriculum group, 2013-2015

Islamic Azad University, Executive manager of International journal of agricultural science and research journal, 2010-2013

The first rank in Ph.D. entrance exam of Agricultural Extension and education, 2004

The first rank in Ph.D. Graduated students in 2008

Distinguished researcher in Islamic Azad University in 2015

Educational Planning

Advanced Social Statistics (using soft wares: SPSS and AMOS)

Gender and Development

Rural Development

Agricultural Education

Agricultural Entrepreneurship

Agricultural Innovation System

Social Entrepreneurship

 

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه "مدل سازی معادلات ساختاری "به مدت 16 ساعت در 24 و 25 آذرماه 1395

برگزاری کارگاه "مدل سازی معادلات ساختاری "به مدت 8 ساعت در 21 اردیبهشت ماه 1396