محمد ناصرمقدسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴برق-مخابراتلیدز - انگلستان
کارشناسی ارشد۱۳۶۸برق-مخابراتلیدز - انگلستان
دکترای تخصصی۱۳۷۱برق-مخابراتبرادفورد - انگلستان
فوق دكتری۱۳۷۳برق-مایکروویوناتینگهام- انگلستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مکانیک برق و کامپیوترریاست دانشکده مکانیک برق و کامپیوتررسمی آزمایشیتمام وقت۲۵

ساعات حضور

تمام وقت