مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱شناسایی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی‌های دامداران در آذربایجان غربیسید مهدی میردامادی و سید جمال فرج اله حسینیمقالات برگزيده نخستين همايش تخصصي صنعت شير و فرآورده‌هاي آن(تنظیم نشده)
۲سنجش اثر بخشی آموزش مولدان در افزایش تولید برنج استانهای گیلان و مازندرانسید مهدی میردامادیمقاله ارايه شده در اولين كنگره‌‌ي علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران(تنظیم نشده)
۳نقش ترویج در جلب مشارکت مجریان طرحهای مرتعداری استان سمنان (مشترک)سید مهدی میردامادیمقاله ارايه شده در اولين كنگر‌ي علوم ترويج و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي ايران(تنظیم نشده)
۴بررسی انتظارات روستائیان از برنامه آموزشی و ترویجی رادیو صدای روستا در استان آذربایجان غربیسید مهدی میردامادیمقاله ارایه شده در دومین اجلاس بین المللی رادیو(تنظیم نشده)
۵. استلزامات و موانع یادگیری سیار در آموزش عالیسید مهدی میردامادی، رضوان انشیه و مریم امیدی نجف آبادیپنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی. ایران(تنظیم نشده)
۶The Role of Information Technology in Electronic Education in IranSeyed Mehdi MirdamadiThe Role of Information Technology in Electronic Education in Iran(تنظیم نشده)
۷Participatory Approach for Irrigation Management of Alavian Dam in IranSeyed Mehdi MirdamadiProceeding of 2010 International Conference on Agricultural and Animal Science(تنظیم نشده)
۸The Study of Affective Factors on Academic Success of Agricultural Graduate Students (M.S) in Islamic Azad University, Research and Science BranchSeyed Mehdi MirdamadiInternational Conference on Environmental Engineering and Applications (ICEEA 1010)(تنظیم نشده)
۹Feasibility of Application of On-Farm Client Oriented Research in the Illam Province the Perception of Progressive FarmersSeyed Mehdi MirdamadiInternational Conference on Agricultural Extension (AGREX' 10)(تنظیم نشده)
۱۰Analysis of effective drought structures in social conditions of Iran FarmersA. Zand, M. Arfaee, and S.M. Mirdamadi2011 2nd International Confeence on Environmental Engineering and Applications(تنظیم نشده)
۱۱Web-Based Distance Education: Opportunities and ThreatsSafa Farokhi, Mohamad Chizari, Mehdi Mirdamadi(International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY(تنظیم نشده)
۱۲Factors influencing farmers' participation in economic-related activities of sustainable use of Qanat water in Taft district, IranSeyed Mehdi Mirdamadi(The international Conference on Traditional Knowledge for Water Resources Management (TKWRM2912(تنظیم نشده)
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.