سیدمهدی میردامادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)لیسانس خاکشناسی و آموزش کشاورزیدانشگاه ایلونویز آمریکا 1983
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)فوق لیسانس خاکشناسی و آموزش کشاورزیدانشگاه میسوری آمریکا 1985
دکتری(تنظیم نشده)دکتری ترویج، آموزش کشاورزی و برنامه‌ریزیدانشگاه ایالتی کانزاس آمریکا 1994
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)ترویج و آموزش کشاورزی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه توسعه روستائی و توسعه کشاورزیقطعیتمام وقت