مالک حسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)فلسفۀ غربدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)فلسفۀ غربدانشگاه تهران
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)فلسلفه غربلودویگ ماکسیمیلیان مونیخ

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو ومدیر گروه رشته فلسفه (مقطع کارشناسی ارشد)پیمانیتمام وقت۵