مستانه حاجی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی شیمیدانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده نفت و مهندسی شیمیاستادیار گروه مهندسی نفتپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

۱۳۹۳-۱۳۹۶    مدیر گروه مهندسی نفت (کارشناسی)

۱۳۹۵-۱۳۹۶     مدیر گروه فرآوری و انتقال گاز (کارشناسی ارشد)

۱۳۹۲ تاکنون    صاحب امتیاز نشریه صنعت برتر

۱۳۹۶ تاکنون    مسئول شاخه دانشجویی انجمن مهندسی گاز ایران در واحد علوم و تحقیقات

۱۳۹۹ تاکنون    مدیر پژوهش دانشکده نفت و مهندسی شیمی

کسب رتبه اول مقطع دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۹۲)

کسب رتبه اول مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز (۱۳۸۵)

کسب رتبه سوم در مرحله اول یازدهمین المپیاد دانشجویی (۱۳۸۵)

ارائه رساله دکتری در دومین جشنواره ملی پایان نامه های برتر مهندسی شیمی، دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار PVTi

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار PIPESIM

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار HYSYS

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار MATLAB

عضو انجمن مهندسی گاز ایران 

ساعات حضور

نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دوشنبه ساعت ۱۱ تا ۱۵

چهارشنبه ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰

دانشجویان عزیز، خواهشمند است هماهنگی جلسات از طریق ایمیل انجام شود.