محمد چمنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)کارشناسی علوم دامیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)کارشناسی ارشد علوم دامی- گرایش فیزیولوژی دامدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)دکتری علوم دامی – گرایش تغذیه ی دامدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو گروه تخصصی علوم دامیقطعیتمام وقت