محمد بهنود

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوریدانشگاه صنعت نفت
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوریدانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتری۱۳۹۱مهندسی نفتدانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقاتعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

مدیر گروه از سال 93 الی 97

ساعات حضور

شنبه ساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰

دو شنبه ۱۴:۳۰ الی ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۱۲:۳۰ الی ۱۹:۳۰

سه شنبه ۹:۰۰ الی ۱۵:۰۰ (با هماهنگی قبلی)