مریم بختیاریان

دانشجویان در صورت هماهنگی در سایر روزهای هفته نیز می توانند مراجعه کنند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲فلسفهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کارشناسی ارشد۱۳۸۷فلسفه هنردانشگاه هنر تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۱فلسفه هنردانشگاه علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسیعضو گروه فلسفه هنرقراردادیتمام وقت۱

سوابق پژوهشی

کارگاه فلسفه و هنر زندگی شهریور ماه سال 1396

ساعات حضور

شنبه ۷:۳۰ تا ۱۷

یکشنبه ۷:۳۰ تا ۱۷

چهارشنبه ۹ تا ۱۶