بررسی ملازمه بین حرمت و بطلان

نویسندگانسید محمدرضا آیتی
نشریهفقه و مبانی حقوق اسلامی
تاریخ انتشارشماره۲۲- زمستان ۱۳۹۳

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله