اثبات فقهی صحت و حلیت خرید و فروش خون

نویسندگانسید محمدرضا آیتی
نشریهفقه و مبانی حقوق اسلامی
تاریخ انتشارشماره ۲۲- زمستان ۱۳۹۳

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله