مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱شخصیت حقوقی جنین در فقه امامیهسیدمحمدرضا آیتی-(تنظیم نشده)
۲اهدای گامت و جنین در درمان ناباروریسیدمحمدرضا آیتی-(تنظیم نشده)
۳پنچمین هم نشست متخصصان ناباروری کشورسیدمحمدرضا آیتیپنچمین هم نشست متخصصان ناباروری کشور(تنظیم نشده)
۴چهارمین هم نشست متخصصان ناباروری کشورسیدمحمدرضا آیتیچهارمین هم نشست متخصصان ناباروری کشور(تنظیم نشده)
۵سمینار اهدای گامت و ناباروریسیدمحمدرضا آیتیسمینار اهدای گامت و ناباروری(تنظیم نشده)
۶سمینار رحم جایگزینسیدمحمدرضا آیتیسمینار رحم جایگزین(تنظیم نشده)
۷شانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی جامعه ایرانی پزشکی تولیدمثلسیدمحمدرضا آیتیشانزدهمين كنگره ملي و اولين كنگره بين المللي جامعه ايراني پزشكي توليدمثل(تنظیم نشده)
۸توارث بین مسلمان و غیر مسلمانسیدمحمدرضا آیتیکنفرانس بین المللی بررسی مفهوم مرگ در بستر تغییرات اجتماعی و تکنولوزی از منظر آموزه های اسلام و مسیحیت(تنظیم نشده)
۹کنفرانس بین المللی رحم جایگزین با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده الهیات و فلسفه واحد علوم و تحقیقات و پژوهشکده ابن سیناسیدمحمدرضا آیتیکنفرانس بین المللی رحم جایگزین با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده الهیات و فلسفه واحد علوم و تحقیقات و پژوهشکده ابن سینا(تنظیم نشده)
۱۰کنگره ژنتیک ، اخلاق ، حقوق ، روان شناسیسیدمحمدرضا آیتیکنگره ژنتیک ، اخلاق ، حقوق ، روان شناسی(تنظیم نشده)
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.