مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱THREE DIMENSION MOVEMENT DEVELOPING OF DESIGNED ROBOT FISH WITH HYDRODYNAMIC FORCE MEASUREMENT.Asadian Ghahferokhi, M.; Abbaspour, MPHILIPPINE SCIENTIST JOURNAL 2 (49), 42-49.2013
۲Experimental Hydrodynamics Analysis of Trout Locomotion for Simulation in Robot-FishAsadian Ghahferokhi, M.; Abbaspour, MJournal of Basic and Applied Scientific Research, 3 (4), 221-2262013
۳Simulation and optimization of live fish locomotion in a biomimetic robot fishAbbaspour, M.; Asadian Ghahferokhi, MInternational Journal of Marine Science and Engineering, 3 (1), 17-24.2013
۴برآورد میزان انتشار آلودگی هوا از خروجی‌های سالن رنگ یک شرکت خودروسازی با بکارگیری مدل نرم افزاری ISC3مبینا مطیع الحق، فریده گلبابایی، محمد اسدیان قهفرخیفصلنامه علمي و پژوهشي علوم و تكنولوژي محيط زيست1388
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.