موسی اکرمی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)فیزیک
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)1) فیزیک با گرایش اخترشناسی و گرانش، 2) فلسفۀ محض با گرایش فلسفۀ غرب
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)فلسفۀ محض با گرایش فلسفۀ غرب

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسیعضو گروه تخصصی فلسفه (ی علم)رسمی قطعیتمام وقت۱۵

سوابق اجرایی

1. معاون پژوهشی بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی (بنیاد دانشنامه‌نگاری کنونی)، وابسته به وزارت علوم، تخقیقات، و فناوری

2. معاون دانشکده الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، به مدت حدود نُه (9) سال

3. معاون دانشکده حقوق، الهیات، و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، به مدت یک سال

 

1- برنده جایزه اول جشنواره مطبوعات کشور، 1375

2-جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برای کارگروهی جلد سوم زندگینامه علمی دانشوران، 1376

3- برگزاری مراسم نکوداشت از سوی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران در سال جهانی خترشناسی (30 خرداد 1388)، با عنوان «جاودانه روشنای اندیشه و احساس».

4. کسب مقام استاد برتر دانشگاه آزاد آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1385

5. کسب مقام پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1396

دروس ارائه شده در کارشناسی

1. آزمایشگاه فیزیک (1)، 2. آزمایشگاه فیزیک (2)، 3. فیزیک پایه (1)، 4. فیزیک پایه (2)، 5. فیزیک پایه (3)، 6. فیزیک مدرن، 7. الکتریسیته و مغناطیس، 8. اپتیک، 9. مکانیک آماری، 10. نسبیت خاص، 11. مکانیک کوانتومی (1)، 12. مکانیک کوانتومی (2)، 13. فیزیک هسته‌ای، 14. نسبیت خاص، 15. ریاضیات عمومی (1)، 16. ریاضیات عمومی (2)، 17. ریاضیات جدید، 18. معادلات دیفرانسیئل، 19. بنیادهای فلسفی سیاست

دروس ارائه شده در کارشناسی ارشد

1. فیزیک و شیمی جدید، 2. فلسفه علم (1)، 3. فلسفه علم (2)، 4. تاریخ علم، 5. تاریخ عمومی نجوم، 6. مبانی و تاریخ عمومی نجوم قدیم و جدید، 7. تاریخ نجوم اسلامی(1)، 8. تاریخ نجوم اسلامی(2)، 9. زبان تخصصی برای تاریخ علم-گرایش نجوم اسلامی، 10. زبان تخصصی برای تاریخ علم-گرایش ریاضیات اسلامی، 11. زبان تخصصی برای فلسفه و کلام اسلامی(1)، 12. زبان تخصصی برای فلسفه و کلام اسلامی(2)،  13. فلسفه اسلامی، 14. قوانین طبیعت، 15. فلسفه کانت، 16. فلسفه علم (عمومی، برای رشته فلسفه غرب)، 17. فلسفه علم (عمومی، برای رشته تاریخ علم)، 18. فیزیک و فلسفه، 19- تاریخ فناوری در جهان اسلام، 20- تاریخ فیزیک در جهان اسلام، 21- اصطلاح شناسی تاریخ علم در دوره اسلامی، 22- مبانی و تاریخ عمومی فیزیک قدیم و جدید، 23- فلسفه علوم اجتماعی، 24. جامعه شناسی علم، 25. شناخت اندیشه سیاسی

دروس ارائه شده در دکتری تخصصی

1. فیزیک و شیمی مدرن، 2. فلسفه فیزیک، 3. کلیات در فلسفه غرب و فلسفه اسلامی، 4. فلسفه ریاضیات، 5. فلسفه کانت، 6. مابعدالطبیعه تطبیقی، 7. فلسفه تحلیلی، 8. هنر و زیبایی نزد افلاطون و ارسطو، 9. زیبایی شناسی و فلسفه هنر کانت، 10. شناخت شناسی، 11- مابعدالطبیعه تحلیلی، 12. در آمدی بر فلسفه علم، 13. فلسفه علوم اجتماعی، 14. زبان تخصصی انگلیسی، 15. مباحث بنیادین فلسفه علم نزد فیلسوفان مسلمان، 16. فلسفه مشّائی (2)، 17. فلسفه اسپینوزا، 18. نوکانت‌گرایی و نوهگل‌گرایی

 

فیزیک، ریاضیات، فلسفه غرب (بویژه متافیزیک و شناخت‌شناسی)، فلسفه اسلامی (بویژه فلسفه مشّائی)، فلسفه علم (بویژه فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضیات، فلسفه علوم اجتماعی)، تاریخ علم (در غرب، در جهان اسلام)، فلسفه هنر (بویژه افلاطون، ارسطو، کانت)، فلسفه سیاسی (بویژه بنیادهای فلسفی سیاست و شناخت اندیشه سیاسی و ارسطو)