منوچهر احمدوند

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۹۸۳مهندسی برق- کنترلفلوریدا اتلانتیک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم و فناوریهای پزشکیعضو گروه تخصصی بیوالکتریکقطعیتمام وقت۱۸