محمد رضا افشار مقدم زنجانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۷مهندسی مواد- تولید فلزات غیرآهنیدانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۷۱مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد فلزیدانشگاه علم و صنعت ایران
دکترای تخصصی۱۳۸۷مهندسی مواددانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو گروه ساخت و شناخت موادپیمانیتمام وقت۵