لعبت تقوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۲۰۱۰محیط زیست- آلودگی هاپلی تکنیک کشور فرانسه

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو گروه محیط زیستپیمانیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

 1. مدیر گروه علوم محیط زیست و جنگل
 2. مدیر گروه علوم و مهندسی محیط زیست (مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد و دکتری) (۹۹-۹۶)
 3. مدیر گروه آلودگی های محیط زیست (دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات)(۹۶-۹۳)
 4. عضو هیات علمی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 5. نائب رئیس هیات مدیره صندوق ملی محیط زیست
 6. عضو هیات مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران ۹۹-۹۵
 7. عضو شورای آموزشی دانشکده محیط زیست و انرژی (۹۶-۹۳)
 8. رئیس هیات مدیره شرکت زیست نگار کهنZNK
 9. عضو سازمان نظام مهندسی خوزستان(۲۰۰۶- تاحال حاضر).
 10. مشاور ارشد پروژه "Aguaflash" طی سالهای ۲۰۰۹-۲۰۱۱
 11. مشاورشرکت مهندسین مشاورمهاب قدس(۲۰۱۱).
 12. مدیر اجرایی طرح مطالعاتی اقتصاد سبز و IEG(۲۰۱۲-۲۰۱۱)
 13. مدیر اجرایی ریو+۲۰کارگاه های آموزشی(۲۰۱۲-۲۰۱۳).
 14. عضوکمیته علمی ارزیابی زیست محیطی شهرداری منطقه ۱۴تهران (آب، خاک، هوا، صدا و مواد زائد جامد).
 15. مجری پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب نیروگاه پرند (۲۰۱۶).
 16. مجری پروژه توانمندسازی محلات شهرداری منطقه ۹ تهران.
 1. فارغ التحصیل ممتاز در مقطع کارشناسی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اهواز.
 2. فارغ التحصیل ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز.
 3. جایزه بهترین پوستر ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی آفت کش ها و آلاینده های آلی در محیط زیست. مارسی/ فرانسه، ۲۰۰۸.
 4. برنده دیپلم Roland W. Frei در ششمین کنفرانس بین المللی آفت کش ها و آلاینده های آلی در محیط زیست. مترا / ایتالیا، ۲۰۱۰.
 1. آلودگی های محیط زیست (هوا، آب، خاک، صوت و پسماند)
 2. شناخت و حمایت محیط زیست
 3.  روش تحقیق
 4.  انرژی و محیط زیست
 5. روش­های کنترل آلاینده­های محیط زیست (بخش آب و خاک) (دکتری تخصصی)
 6. عناصر کمیاب در محیط زیست (دکتری تخصصی)
 7. آلودگی آب­های سطحی و زیر زمینی
 8. آلودگی محیط زیست تکمیلی
 9. تکنیک­های آلودگی­زدایی
 1. مدیر داخلی مجله پایداری، توسعه و محیط زیست (۱۳۹۳ تا کنون)
 2. تدریس دوره کارگاه "مقاله نویسی" ۱۳۹۳(انجمن متخصصان محیط زیست ایران)
 3. تدریس کارگاه آموزشی "مقاله نویسی با تاکید بر مقاله ISI" ۱۳۹۴(انجمن متخصصان محیط زیست ایران)
 4. عضو کمیته علمی اجرایی، هفدهمین همایش ملی و منطقه­ای انجمن متخصصان محیط زیست ایران، تهران/ ۱۱-۱۰ اسفند ۱۳۹۰
 5. عضو کمیته علمی اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، تهران/ایران، اسفند ۱۳۹۱.
 6. عضو کمیته علمی اولین همایش ملی حفاظت از محیط زیست و برنامه ریزی، همدان /ایران،  اسفند ۱۳۹۱.
 7. عضو کمیته علمی همایش ملی برای بهره برداری بهینه از منابع آب، دزفول/ایران، اسفند ۱۳۹۱.
 8. عضو کمیته علمی اولین همایش ملی حفاظت از تالابها و اکوسیستم های آبی، تهران/ایران، اردیبهشت ۱۳۹۲.
 9. عضو کمیته علمی سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی- تخصصی علوم زمین، گیلان/ ۳۰-۲۷ بهمن ۱۳۹۲.
 10. عضو کمیته علمی اولین همایش ملی حفاظت جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران/ایران، اسفند ۱۳۹۲.
 11. عضو کمیته علمی هشتمین همایش علمی انرژی­های تجدید پذیر، پاک و کارآمد، تهران/ ایران، دی ۱۳۹۴
 12. عضو کمیته علمی اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار، اراک/ ایران، آبان ۱۳۹۴.
 13. عضو کمیته علمی همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلتیک خلیج فارس، کیش/ایران، می ۲۰۱۳.

آلودگی های محیط زیست- مباحث توسعه پایدار

سوابق پژوهشی

برگزاری دو دوره کارگاه مقاله نویسی با تاکید بر مقالات ISI

عضو هیات تحریریه مجله پایداری، توسعه و محیط زیست

عضو هیات مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران

ساعات حضور

 

روز ۷:۳۰-۹:۳۰ ۹:۳۰-۱۱:۳۰ ۱۱:۳۰-۱۳ ۱۳-۱۴:۳۰ ۱۴:۳۰- ۱۶:۳۰
شنبه - - - - -
یکشنبه حضور حضور حضور حضور جلسه گروه یک هفته در میان
دوشنبه حضور حضور حضور حضور حضور
سه شنبه حضور کلاس کلاس حضور حضور
چهارشنبه کلاس کلاس کلاس کلاس حضور