کامبیز حیدرزاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۶مدیریت بازرگانیآزاد اسلامی تهران جنوب
کارشناسی ارشد۱۳۷۹مدیریت بازرگانی - بازاریابیآزاد اسلامی تهران مرکزی
دکترای تخصصی۱۳۸۲مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابیآزاد اسلامی علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریت و اقتصادعضو گروه مدیریت بازرگانیقطعیتمام وقت۱۸

ساعات حضور

روزهای شنبه یکشنبه دوشنبه در طی هفته، با توجه به زمان برگزاری کلاس های ارشد و دکتری،... و روزهای سه شنبه در طی هفته، با هماهنگی قبلی برای جلسات امور پژوهشی با دانشجویان دکتری