کامران حسنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵مکانیک جامداتصنعتی اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱مهندسی مکانیک-بیومکانیکعلم و صنعت
دکترای تخصصی۱۳۸۶مهندسی پزشکی- بیومکانیکپلی تکنیک

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقاتعضوومدیرگروه بیومکانیک (ارشدودکتری)آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

مدیر گروه بیومکانیک تحصیلات تکمیلی:1391-1396

مدیرگروه بیومکانیک و توانبخشی:1397 تاکنون

1-استاد نمونه دانشگاه در سال 1397

2- راهنمایی پایان نامه برتر دانشکده در سال1397

مهندسی مکانیک و بیومکانیک

مهندسی پزشکی