کامران حاجی نبی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۷۶داروسازیدانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم دارویی تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۶مدیریت خدمات بهداشت و درماندانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
واحد علوم و تحقیقات تهران - دانشکده علوم و فناوریهای پزشکیعضو گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیپیمانیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

سمت

محل خدمت

تاریخ 

جمع مدت

(سال)

از

تا

کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت محلولهای تزریقی انستیتو پاستور ایران 1376 1378 2
دبیر کمیته برنامه ریزی و توسعه داروخانه ها دانشگاه علوم پزشکی تهران 1378 1380 2
مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه ازاد اسلامی سازمان مرکزی  1379 1382 3
مدیر بخش تحقیق و توسعه و پشتیبانی شرکت دارویی پخش رازی 1380 1382 2
عضو کمیته کشوری تدوین و نظارت بر ضوابط تبلیغات دارویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 1382 1384 2
مربی بورسیه ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1382 1397 15
مدیر پروژه راه اندازی بیمارستان تخصصی فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1382 1387 5
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم دارویی تهران 1383 1387 4
عضو و دبیر هئیت 5 نفره راه اندازی بیمارستانهای دانشگاه آزاد اسلامی  سازمان مرکزی  1386 1388 2
ناظر عملیات عمرانی پروژه های بیمارستانی  سازمان مرکزی 1385 1388 3
عضو هئیت مدیره کارخانجات داروسازی  گروه سرمایه گذاری بانک ملی ایران 1389 1391 2

 

سوابق پژوهشی

سردبیر فصلنامه علمی - حرفه ای انجمن داروسازان ایران – 1377 الی 1382

 

دبیر کمیته برنامه ریزی انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران 1381 الی 1383

 

بازرس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران  1393 الی 1397


    عضو انجمن داروسازان ایران 1377 -  تاکنون 


    عضو انجمن علمی داروسازان ایران از بدو تاسیس تاکنون 


    عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران از 1377 – تاکنون    عضو انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران از بدو تاسیس تاکنون