مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱بررسی عددی تاثیر خصوصیات توده‌سنگ و نوع ماده منفجره در آسیب انفجار به شیب‌های سنگیعلی حق نژاد- کاوه آهنگری- پرویز معارف وند- کامران گشتاسبینشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ، انجمن مکانیک سنگ ایرانWinter 2017
۲Numerical investigation of the impact of geological discontinuities on the propagation of ground vibrationsAli Haghnejad- Kaveh Ahangari- Parviz Moarefvand- Kamran GoshtasbiGEOMECHANICS AND ENGINEERING2018-04-30
۳تأثیر عد م قطعیت و حساسیت متغیرهای ژئومکانیکی بر تحلیل پاید اری چاه افقی جهت بهینه سازی فشار گل حفاریامیرحسام ترابی- کاوه آهنگریماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز2018
۴تعیین پنجره گل مناسب و آنالیز حساسیت پایداری دیواره ی چاه افقی با استفاده از مدلسازی عددیعلیرضا نجفی پور- کاوه آهنگری- سیدمحسن آل علیماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز2017
۵طراحی فشار سیال حفاری در یکی از لایه های شیلی میدان نفتی اهواز براساس مدت زمان پایدار ماندن چاه و جابه جایی لایه ی شیلیسید احمد حسینی- کاوه آهنگریماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Exploration & Production Oil & Gas2015
۶DETERMINATION OF IN-SITU STRESS IN THE MARUN OILFIELD’S FAILURE WELLSM FARSIMADAN- M AHMADI- K AHANGARI- J DASHTBOZORGIIranian journal of petroleum geology2014
۷Subsidence estimation utilizing various approaches–A case study: Tehran No. 3 subway lineAbouzar Darabi- Kaveh Ahangari- Ali Noorzad- Alireza ArabTunnelling and Underground Space Technology2012/9/1
۸Support system suggestion based on back-analysis results case study: Babolak water conveyance tunnelEhsan Dadashi- Kaveh Ahangari- Ali Noorzad- Alireza ArabArabian Journal of Geosciences2012/11/1
۹تحلیل پایداری شیروانی سنگی مشرف به نیروگاه برق- آبی سد سیمره با استفاده از روش المان مجزابهروز فرشادبخت ، کاوه آهنگری ، عباس کمالی بندپیمجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی Journal of New Findings in Applied Geology2011
۱۰بررسی ارتباط میان سرعت موج P با وزن واحد حجم، تخلخل و مقاومت فشاری تک‏محوری سنگ‏ها، مطالعه محوری: ساختگاه سد رودبار لرستانعلی حق نژاد- کاوه آهنگری- علی نورزادمجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی Journal of New Findings in Applied Geology2011
۱۱تخمین چگالی خاک ها با کمک شبکه عصبی مصنوعیشاهین رضوی- کامران گشتاسبی گوهر ریزی- کاوه آهنگری- امین غفوری پورمجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی Journal of New Findings in Applied Geology2010
۱۲تحلیل برگشتی داده‏های نشست‏سنجی در حین حفاری تونل در محیط‌های شهری (مطالعه موردی: خط 6 متروی تهران)کاوه آهنگری- مسعود ظهیری- سید محمد منصورزاده- حامد عجم زادهپژوهشنامه حمل و نقل1396
۱۳مکانیسم شروع و گسترش شکست با استفاده از یک سیستم آزمایش شکافت هیدرولیکی سه‏محوره بر روی نمونه‏هایی از بلوک سیمانیعلی نقی دهقان- کامران گشتاسبی- کاوه آهنگری- یان جین- جنیفر میسکیمینسفصلنامه پژوهش نفت1394
۱۴پیش‏بینی سرعت موج برشی در سنگ آهک با استفاده از روش‏های نوین هوشمندسید رحیم معین السادات- کاوه آهنگری- دانیال بهنیانشریه علمی پژوهشی زمین‏شناسی مهندسی، دانشگاه خوارزمی1394
۱۵پیش‌بینی خطای سلول‌ فشار به‏ کمک روش GEP (مطالعه موردی: سد سنگریزه‌ای البرز، مازندران، ایران)مریم نیکوئی- علی نورزاد- کاوه آهنگرینشریه علمی پژوهشی زمین‏شناسی مهندسی، دانشگاه خوارزمی1392
۱۶ارزیابی ابعاد بهینه محفظه نصب سلول فشار به‏کمک مدلسازی عددیکاوه آهنگری- سید محسن موسوی کجوریفصلنامه زمین شناسی محیط زیست1392
۱۷تخمین مقدار تنش‏های برجا با استفاده از اطلاعات لاگ‏های گرافیکی و پتروفیزیکی چاه در میدان نفتی منصوریحمیدرضا زاهدی فرد- کاوه آهنگریفصلنامه پژوهش نفت1391
۱۸تأثیر جهت انفجار تولید پیش شکافی در پایداری شیب معادن روباز با استفاده از رفتارنگاری سطحی، مطالعه موردی: معدن سنگ آهن چادرملوحسین اینانلو عربی شاد- یاسر نعیمی- کاوه آهنگریزمین و منابع1390
۱۹تخمین مقدار نسبت تنش افقی به قائم (K) با استفاده از روش عددی، مطالعه موردی: تکیه‏گاه جناح چپ سد سیمره-استان ایلاممحمدمهدی علی محمد- سعید آلودری- کاوه آهنگریفصلنامه زمین شناسی محیط زیست1390
۲۰استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی به‏عنوان مکمل روش‏های عددی در پیش‏بینی نشست تونل خط یک مترو تبریزحسین اینانلو عربی شاد- کاوه آهنگرینشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی1389
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۶ مورد.