جلیل ایمانی هرسینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۹۱علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۴علوم و مهندسی محیط زیست- گرایش بوم شناسی و مدیریت تنوع زیستیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستعضو گروه محیط زیستقراردادیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

بومشناسی حفاظت-  ژنتیک حیات وحش و تکامل - مدیریت تنوع زیستی 

ساعات حضور

یکشنبه تا چهارشنبه مطابق ساعات اعلام شده ۷:۳۰ تا ۱۷