حسین وظیفه دوست

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت بازرگانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)عضو ومدیرگروه تخصصی مدیریت اجرایی (کارشناسی ارشد)قطعیتمام وقت