حبیب اله خادمی اسلام

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)• کارشناسی مهندسی چوب و کاغذدانشگاه تهران ( 1364-1358)
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)• کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذدانشگاه تهران (1371-1369)
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)• دکتری تخصصی (Ph.D) علوم و صنایع چوب و کاغذدانشگاه مونپلیه II از کشور فرانسه (1378-1374)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو گروه علوم و صنایع چوب و کاغذقطعیتمام وقت۲۰