حسین بابازاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹کشاورزی- مهندسی آبیاریدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد۱۳۸۲کشاورزی- آبیاری و زهکشیدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۶علوم و مهندسی آبیاری و زهکشیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهراناستاد تمام گروه علوم و مهندسی آبآزمایشیتمام وقت۱۹

سوابق اجرایی

استاد برتر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1395

 

مقطع کارشناسی

مقطع کارشناسی ارشد

مقطع دکتری

 • آبیاری عمومی
 • مبانی کامپیوتر
 • آشنایی با کامپیوتر
 • روشهای کامپیوتری در علوم آب
 • رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی
 • آبیاری قطره​ای
 • آبیاری بارانی
 • آبیاری تحت فشار
 • آبیاری سطحی
 • مدیریت منابع آب
 • مدیریت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی
 • مدلهای ریاضی در آبیاری و زهکشی
 • هیدرولیک آبیاری سطحی
 • تبخیر و تعرق و نیاز آبی
 • رابطه آب-خاک و گیاه تکمیلی
 • مهندسی منابع آب پیشرفته
 • مدیریت آب در مزرعه
 • تحلیل سیستمهای منابع آب
 • مقاله نویسی و روش تحقیق
 • زبان تخصصی

 

 

 1. علوم و مهندسی آبیاری و زهکشی
 2. مدیریت و مهندسی منابع آب

سوابق پژوهشی

 1. رتبه دوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1379
 2. رتبه اول دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی(ورودی مهر 1379)
 3. رتبه اول کنکور دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی، 1382
 4. رتبه اول دانشجویان دکتری آبیاری و زهکشی(ورودی مهر 1382)
 5. استاد برتر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1395
 1. کارگاه دو روزه آموزش برنامه‌ریزی منابع آب و نرم افزار HEC-ResSim- شرکت سهامی آب منطقه‌ای لرستان-1388
 2. کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی منابع آب و نرم افزار WEAP- شرکت مهندسی مشاور یکم-بهار 1390
 3. کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی منابع آب و نرم افزار WEAP- شرکت مهندسی مشاور پویاب-زمستان  1390
 4. کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی منابع آب و نرم افزار WEAP- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات-زمستان  1395
 1. عضو هیات تحریریه نشریه علمی و پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات
 2. سردبیر نشریه علمی و پژوهشی حفاظت منابع آب و خاک، دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات
 3. عضو هیات تحریریه مجله مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اهواز


   
 4.  
 1. عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران
 2. عضو کارگروه توسعه پایدار سامانه‌های آبیاری در مزرعه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
 3. عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 4. عضو پیوسته انجمن مهندسی ارزش ایران
 5. عضو انجمن آبیاری و زهکشی ایران
 6. عضو انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران
 7. عضو انجمن علوم خاک آمریکا Member of Soil Science Society of America