حسین آقامحمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ مهندسی عمران - نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۵ کارشناسی ارشد مهندسی عمران- GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتری۱۳۹۲ دکتری مهندسی عمران- نقشه برداری GIS، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیستمدیرگروه و عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

در رزومه پیوست قابل مشاهده است.

در رزومه پیوست قابل مشاهده است.

در رزومه پیوست قابل مشاهده است.

در رزومه پیوست قابل مشاهده است.

در رزومه پیوست قابل مشاهده است.

سوابق پژوهشی

    • داور چندین نشریه علمی بین اللملی و داخلی
    • عضو کمیته استانداردسازی ISO-TC211

ساعات حضور

 

بعد از ظهر

 

قبل از ظهر

روزهای هفته

۱۷:۰۰ الی ۱۵:۰۰

۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰

۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰

۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

 

 

 

---

---

شنبه

حضور

حضور و جلسه گروه

حضور

حضور

 

یک شنبه

کلاس

کلاس

حضور

جلسه دانشکده و  حضور

---

دوشنبه

کلاس

حضور

کلاس

کلاس

---

سه شنبه

حضور

کلاس

کلاس

کلاس

---

چهارشنبه

 Email :     hossein.aghamohammadi@gmail.com